Välkommen till Kennel Superior White

  • ---ooo Våra Valpar ooo---

Våra Valpar.


Att ha valpar är nog det mest spännande och roligaste med att ha en kennel. att se de små liven utvecklas från dag till dag är en ynnest och en njutning att vara med om.

Många undrar om det inte är svårt att sedan skiljas från dem när det är dags för valparna att byta hem, men att att se glädjen och värmen i valpköparnas ögon när de åker härifrån för första gången med sin valp i famnen är en god kompensation.Vi har för närvarande inga valpar.
Som uppfödare så har vi ett stort ansvar för att de valpar vi levererar kommer till ett tryggt hem. Valpens första tid i det nya hemmet, när den plötsligt skiljts från syskon och mamma, sätter en avgörande prägel på valpen. Den behöver komma till ett hem präglat av kärlek och fritt från oro.


Vi hanterar därför intresserade av valpar på följande sätt:

När en förfrågan inkommer så ber vi alltid om en beskrivning av er situation.
Hur ser er familj ut?
Hur ser boendet ut?
Vem har huvudansvaret för valpen.


När en sådan beskrivning inkommit så bedömmer vi antalet intressenter jämfört med antalet tillgängliga valpar. Utifrån hur vi lär kanna valparnas utveckling så funderar vi på hur detta stämmer överens med inkomna beskrivningar.


Runt valparnas vecka fyra så så tar vi kontakt med de intressenter som vi bedömmer kan ge respektive valp det bästa hemmet. Detta gör också att till slut så är det vi som bestämmer vilken valp som passar i vilket hem.


Runt vecka fem eller sex så tar vi en förnyad kontakt och ber om ett personligt möte. Detta för att bättre lära känna varandra och hur valparna reagerar på mötet. Viktigt nu är att veta att något köpelöfte ännu inte är lovat.


Efter det personliga mötet så tar vi återigen kontakt och berättar hur vi uppfattat varandra och kontakten med valparna. Det är först nu som köpelöfte utlovas. Vi vet att det ibland kan vara så att en intresserad uppfattar köpelöfte tidigare än så, men vi måste vara tydliga på att detta sker först efter det personliga mötet.


På så sätt blir allt bättre både för oss, er och valpen.


Du kan kontakta oss på e-post kontakt@kennelsw.se

Du kan också ringa AnnMarie på mobil 070-271 50 05

Eller så ringer du Jan på mobil 070-576 71 05
 Copyright      ©      All      Rights      Reserved